Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2017, с пояснения. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта на движение във Великобритания Великобритания

Последно обновяване: март 2017


Ограничения на скоростта на движение във Великобритания
Във Великобритания са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта за автомобили с тегло до 3t:
в населени места 48 km/h
извън населени места 96 km/h
на автомагистрала 112 km/h
на скоростен път 112 km/h

Ограничения на скоростта за мотоциклетисти превозни средства с ремаркета и ванове:
в населени места 48 km/h
извън населени места 80 km/h
на автомагистрала 96 km/h
на скоростен път 96 km/h

Ограничения на скоростта за превозни средства с тегло над 3 t:
в населени места 48 km/h
извън населени места 80 km/h
на автомагистрала 112 km/h
на скоростен път 96 km/h

Ако на пътя няма поставен пътен знак за ограничение на скоростта на движение се приема, че максимално допустимата скорост е 30 miles/hour (48 km/h).

Всички превозни средства с повече от 8 места за пътниците, задължително трябва да бъдат оборудвани с ограничител на скоростта.