Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Светофар - светлинни сигнали и тяхното значение

Последно обновяване: септември 2022 г.
Светофари за регулиране на движението на пътните превозни средства (ППС)
Светофари за регулиране движението на пешеходците
Светофари за регулиране движението на велосипедисти

1. СВЕТОФАРИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ППС
A) НЕМИГАЩА СВЕТЛИНА
traffic lights - red signal немигаща светлина с червен цвят - означава "ПРЕМИНАВАНЕТО Е ЗАБРАНЕНО" - водачите на ППС са длъжни да спрат преди стоп-линията, преди пешеходната пътека или преди линията, на която е поставен светофарът, когато стоп-линия и пешеходна пътека не са очертани.
Когато светофарът е поставен в средата на кръстовището, водачите не трябва да навлизат в кръстовището.
traffic lights - yellow signal немигаща светлина с жълт цвят - означава "ВНИМАНИЕ, СПРИ!" - водачите на ППС са длъжни да спрат преди стоп-линията, преди пешеходната пътека или преди линията, на която е поставен светофарът, когато стоп-линия и пешеходна пътека не са очертани.
Задължението за спиране при подаване на сигнал с немигаща жълта светлина след сигнал, с който се разрешава преминаването, не се отнася само за водачите, които в момента на смяна на сигнала се намират толкова близо до светофара, че не могат да спрат, без да създадат опасност за движението.
traffic lights - green signal немигаща светлина със зелен цвят - означава "ПРЕМИНАВАНЕТО Е РАЗРЕШЕНО" - водачите на ППС могат да продължат движението си.
Когато е подаден сигнал с немигаща зелена светлина, но при навлизане в кръстовището ППС, движещи се в разрешената посока, няма да успеят да го напуснат до смяната на сигнала поради задръстване, водачите на ППС не трябва да навлизат в кръстовището.
traffic lights - red and yellow signal немигаща светлина с жълт цвят, подадена едновременно с немигаща светлина с червен цвят - означава "ПРЕМИНАВАНЕТО Е ЗАБРАНЕНО". Сигналът предупреждава водачите на ППС, че предстои подаване на сигнал със зелена светлина, но не променя значението на сигнала с червена светлина, който забранява преминаването.
traffic lights - red signal немигаща светлина с червен цвят в комбинация със стрелки върху самия екран на светофара - означава "ПРЕМИНАВАНЕТО Е ЗАБРАНЕНО В ПОСОКИТЕ, В КОИТО СОЧАТ СТРЕЛКИТЕ" - водачите на ППС, които се движат в посоките, обозначени със светлинните стрелки, са длъжни да спрат преди стоп-линията, преди пешеходната пътека или преди линията, на която е поставен светофарът, когато стоп-линия и пешеходна пътека не са очертани. Когато светофарът е поставен в средата на кръстовището, водачите не трябва да навлизат в кръстовището.
traffic lights - green signal немигаща светлина със зелен цвят в комбинация със стрелки върху самия екран на светофара - означава "ПРЕМИНАВАНЕТО Е РАЗРЕШЕНО В ПОСОКИТЕ, КОИТО СОЧАТ СТРЕЛКИТЕ" - водачите на ППС, които се движат по направление по посока на стрелките, изобразени на светофара, могат да продължат движението си. Когато е подаден сигнал с немигаща зелена светлина, но при навлизане в кръстовището ППС, движещи се в разрешената посока, няма да успеят да го напуснат до смяната на сигнала поради задръстване, водачите на ППС не трябва да навлизат в кръстовището.
traffic lights - green signal На светофар с три светещи полета, на нивото на светещото поле за зелена светлина с формата на кръг, от едната или от двете страни може да има допълнително светещо поле със зелена светлина с формата на стрелка. Включването на тази светлина (със стрелката) означава, че водачите могат да продължат движението си само в указаната от стрелката посока при условие, че пропускат пътните превозни средства и пешеходците, които преминават през кръстовището. Този сигнал се подава само едновременно с включени червена и/или жълта светлина на светофара.Б) МИГАЩА СВЕТЛИНА
traffic lights - red flashing signal мигаща светлина с червен цвят - една или две последователно мигащи една след друга светлини с червен цвят, едната от които се включва, когато другата се изключва, означават "ПРЕМИНАВАНЕТО Е ЗАБРАНЕНО!" - водачите на ППС са длъжни да спрат преди стоп-линията или преди линията, на която е поставен светофарът, когато стоп-линия не е очертана. Тези сигнали се използват за въвеждане на забрана за ППС да преминават през железопътен прелез, подвижен мост, ферибот, пристанище и на места, в които на пътя излизат моторни превозни средства със специален режим на движение.
traffic lights - yellow and red flashing signals мигаща светлина с жълт цвят - една или две последователно мигащи една след друга светлини с жълт цвят, означават "ВНИМАНИЕ!" - водачите на ППС могат да продължат движението си с повишено внимание.2. ПЕШЕХОДНИ СВЕТОФАРИ
pedestrian traffic lights - green signal немигаща зелена светлина - означава "Преминаването е разрешено". Пешеходците могат да преминат през пътното платно.
За улесняване на незрящите пешеходци зелената светлина, която разрешава преминаване през платното за движение на пешеходците, се съпровожда от звуков сигнал.
pedestrian traffic lights - red signal немигаща червена светлина - означава "Преминаването е забранено". Пешеходците са длъжни да спрат на тротоара и да изчакат светването на разрешаващ сигнал на светофара. Пешеходците, които се намират на платното за движение при подаването на този сигнал, са длъжни да го освободят.3. СВЕТОФАРИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ
bicycles traffic lights - green signal немигаща зелена светлина - означава "Преминаването е разрешено". Велосипедистите могат да продължат движението си.
bicycles traffic lights - red signal немигаща червена светлина - означава "Преминаването е забранено". Велосипедистите са длъжни да преди светофара и да изчакат светването на разрешаващ сигнал на светофара. Велосипедистите, които се намират на платното за движение при подаването на този сигнал, са длъжни да го освободят.4. ДРУГИ
4.1 За регулиране движението на пътните превозни средства по отделна пътна лента
traffic lights - green signal on the lane Светещото поле за зелената светлина има формата на стрелка, насочена надолу. Означава "Движението по лентата, над която е поставен, е разрешено"
traffic lights - red signal on the lane Светещото поле за червената светлина има формата на две косо пресичащи се наклонени ленти. Означава "Движението по лентата, над която е поставен, е забранено".

*** Когато светещите полета на светофара са обособени самостоятелно, те се подреждат хоризонтално, като полето за червената светлина е отляво, а за зелената - отдясно.

 

 

други правила

  • При несъответствие между светлинните сигнали и пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със светлинните сигнали.
  • При несъответствие между пътните знаци и маркировката на пътя, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътните знаци.
  • При несъответствие между пътен знак, поставен на преносима стойка върху платното за движение, и останалите пътни знаци, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътния знак, поставен на преносимата стойка.
  • При строителство и ремонт, когато има временна пътна маркировка, положена с цел организация на движението за определен период от време, участниците в движението трябва да се съобразяват с временната пътна маркировка.