Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Шофьорски курсове - обща информация

Последно обновяване: септември 2021 г.

Кандидатите за придобиване на правоспособност не трябва да притежават друго свидетелство за управление на МПС, издадено от друга държава – членка на Европейския съюз, за категорията, за която се явяват на изпит.

Кандидатите за придобиване на правоспособност трябва да са установили обичайното си пребиваване в Република България.

За удостоверяване, на това че кандидатите са установили обичайното си пребиваване в РБ и нямат издадена шофьорска книжка (от друга държава членка на ЕС) за категорията за която кандидатсват – подписват декларация по чл. 16, ал. 4 от Наредба №37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение или чл. 18, т. 3 от Наредба №38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.


Необходими условия и документи за да започнете курса

 • За да се явите на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС трябва да отговаряте на минималните изисквания за съответната категория, които можете да видите по-долу и в раздел категории.
  За някои категории се допуска и по-ранна възраст за записване на курса. Предполага се, че докато трае шофьорския курс и се подготвяте за изпита ще мине известен период от време и ако нямате търпение може да започнете курса за категория В, преди да навършите 18 – например на 17 години и 9 месеца. Категориите, за които се допуска това.
 • Документи
  • а) копие на личната ви карта
  • б) медицинско свидетелство за водач категория „В"
  • в) преминат курс за първа долекарска помощ
  • г) документ за завършен X клас
  • д) удостоверение за психологическа годност - за категории C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE

   

  Минималната възраст на водача за управление на моторно превозно средство

  16 г. - за управление на моторно превозно средство от категория АМ;
  16 г. - за управление на моторно превозно средство от категория А1;
  18 г. - за управление на моторно превозно средство от категория А2;
  24 г. - за управление на моторно превозно средство от категория А, или:
  (20 г. - ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години) или (21 г. - за управление на триколесни моторни превозни средства с мощност, превишаваща 15 kW)
  17 г. - за управление на моторно превозно средство от категория В1;
  18 г. - за управление на моторно превозно средство от категории В и ВЕ;
  18 г. - за управление на моторно превозно средство от категории С1 и С1Е;
  21 г. - за управление на моторно превозно средство от категории С и СЕ;
  21 г. - за управление на моторно превозно средство от категории D1 и D1Е;
  24 г. - за управление на моторно превозно средство от категории D и DЕ;
  21 г. - за управление на трамвайна мотриса от категория Ттм;
  18 г. - за управление на колесен трактор от категория Ткт по републиканските и общинските пътища.

  Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса) трябва да са и психологически годни.

  Едно и също лице може да притежава само едно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държава - членка на Европейския съюз.

  Практика

  практическата част включва шофиране в градска и извънградска среда, паркиране, усвояване на умения за безопасно управление на автомобила, какво трябва да проверите и направите преди да седнете зад волана за да може да шофирате удобно. Продължителност: 31 моточаса

  Теория

  теоретичната част включва изучаването на Закона за Движение по Пътищата, различни примери и ситуации, безценни съвети от инструкторите. Продължителност: при нормални условия курса продължава не-повече от 30 дни.

  Застраховки

  Ако сте кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория "А" или подкатегория "А1" трябва да притежавате застраховка, валидна за периода на практическото обучение и практическите изпити.

  Ако сте кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория "А" и подкатегория "А1" трябва да ползвате предпазна екипировка по време на обучението.

  Преподавателят изисква документ за физическа годност на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория или подкатегория, когато по време на обучението се установят признаци на заболяване, което е в противоречие с изискванията за физическа годност за съответната категория или подкатегория.

   

  виж още