Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Изпитни листовки 2024

Информация

Предоставените в shofior.com онлайн тестове (изпитни листовки) се предоставят в режим ОБУЧЕНИЕ и режим ИЗПИТ. Разработени са по масивите, върху които се полагат теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответните категории и квалификационните изпити, утвърдени от ИААА. Информацията в изпитните листовки се обновява при всяка настъпила промяна в Закона за движение по пътищата, Закона за пътищата и прилежащите нормативни актове.
Последно обновяване: септември 2023 г.
Новото в листовките: Добавени нови категории и въпроси, нов дизайн, пояснения и подсказки, допълнителна функционалност.

РЕШАВАЙ НОВИТЕ ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ 2024 ОНЛАЙН ТУК.

РЕШАВАЙ НОВИТЕ ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ 2024 ЗА МОБИЛНИ ANDROID УСТРОЙСТВА.

  Shofior.com предоставя онлайн изпитни листовки за:
 • Придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория В, В1, А, А1, Ткт, Тмт, AМ, C, C1, D, D1, E, DE, CE;
 • ADR-консултанти;
 • Придобиване и удължаване срока на валидност на ADR-свидетелство на водачи, превозващи опасни товари (ADR, Цистерни, Клас 1, Клас 7);
 • Професионална компетентност за „Ръководител на таксиметрова дейност“ и първа част на теоретичен изпит за придобиване на удостоверение за "Водач на лек таксиметров автомобил";
 • Професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност - международни превози и вътрешни превози;


 • Изпитните въпроси и поясненията към тях са предоставени онлайн в страницата на shofior.com на български език и на английски език.  СТРУКТУРА НА ИЗПИТНИТЕ ЛИСТОВКИ

  режим "ОБУЧЕНИЕ"
  В режим обучение вече имате възможност да проверите колко броя верни отговори има и кои са те, да получите пояснение и насоки относно защо това са верните отговори, да получите допълнителна информация за самият въпрос или да ни уведомите за забелязана от вас неточност или възникнал въпрос.  допълнителна информация за въпроса


  покажи верните отговори
  В режим "Обучение" използвайте показаният бутон. След натискане на бутона, всички верни отговори автоматично се маркират в жълто


  пояснение "защо това е верният отговор"
  Интегрирана е допълнителна функционалност (за всички категории) с пояснения относно "защо това са верните отговори". В режим "Обучение" използвайте бутон "Подскажи" за да разберете защо това са верните отговори.  режим "ИЗПИТ"
  В режим изпит вече имате възможността да проверите броя на верните отговори за конкретният въпрос, колко точки ви носи въпроса ако отговорите правилно и друга допълнителна информация.Важно е да запомните, че системата ще добави точки към вашата оценка, само ако сте избрали всички възможни отговора! Например - ако въпрфоса има 3 верни отговора, а ви е сте посочили само 1 или 2 от тях, то тогава този въпрос ще бъде приет като грешен!. По същият начин се отчитат точки и по време на реалният теоретичен изпит.

  За категории "В" и "В1" изпитният тест съдържа 45 въпроса. Максималният брой точки, от правилни отговори на всички изпитни въпроси, е 97. Теоретичният изпит е успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 87 точки.

  За категории А1, А2 и А изпитният тест съдържа 39 въпроса. Максималният брой точки, от правилните отговори на всички изпитни въпроси, е 90. Теоретичният изпит е успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 81 точки.

  За категория "Ткт" изпитният тест съдържа 39 въпроса. Максималният брой точки, от правилните отговори на всички изпитни въпроси, е 87. Теоретичният изпит е положен успешно, когато кандидатът има не по-малко от 78 точки.

  За категориите "АМ" и "Ттм" и за проверочните изпити изпитният тест съдържа 37 въпроса. Максималният брой точки, от правилните отговори на всички изпитни въпроси, е 84. Теоретичният изпит е успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 75 точки. Време за решаване на теста: 40 минути.

  За категория "С" изпитният тест съдържа 30 въпроса, разпределени в 2 изпитни листа с по 15 въпроса. Всеки въпрос с брой възможни отговори от 1 до 3. При правилен отговор всеки въпрос носи от 1 до 3 точки. Отговорът се приема за правилен, ако са отбелязани всички възможни верни отговори (без грешните).
  Максимален брой точки за един тест - 66. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 57.  Време за решаване – 30 минути.

  За категория "С1" изпитният тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос с брой възможни отговори от 1 до 3. При правилен отговор всеки въпрос носи от 1 до 3 точки. Отговорът се приема за правилен, ако са отбелязани всички възможни верни отговори (без грешните).

  Максимален брой точки за един тест - 35. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 30.  Време за решаване – 20 минути.

  За категория "D", "D1" изпитният тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос с брой възможни отговори от 1 до 3. При правилен отговор всеки въпрос носи от 1 до 3 точки. Отговорът се приема за правилен, ако са отбелязани всички възможни верни отговори (без грешните).

  Максимален брой точки за един тест - 32. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 28. Време за решаване – 20 минути.

  За категория  "СЕ", "DЕ", "С1Е", "D1Е"

  Изпитния тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос с брой възможни отговори от 1 до 3. При правилен отговор всеки въпрос носи от 1 до 3 точки. Отговорът се приема за правилен, ако са отбелязани всички възможни верни отговори (без грешните).
  Максимален брой точки за един тест - 29. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 26. Време за решаване – 20 минути.

  За категория ADR Водачи (основен)

  Изпитния тест съдържа 30 въпроса. Всеки въпрос съдържа един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка.  Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 6 грешки.
  Максимален брой точки за един тест - 30. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 24. Време за решаване – 60 минути.

  За категория ADR Цистерни (специализиран)

  Изпитния тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос съдържа един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка.  Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 3 грешки.
  Максимален брой точки за един тест - 15. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 12. Време за решаване – 30 минути.

  За категория ADR Клас 1 (специализиран)

  Изпитния тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос съдържа един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка.  Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 3 грешки.
  Максимален брой точки за един тест - 15. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 12. Време за решаване – 30 минути.

  За категория ADR Клас 7 (специализиран)

  Изпитния тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос съдържа един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка.  Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 3 грешки.
  Максимален брой точки за един тест - 15. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 12. Време за решаване – 30 минути.

  За  Водач на лек таксиметров автомобил

  Изпитния тест, за първа част от изпита, съдържа 20 въпроса. Всеки въпрос съдържа един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка.  Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 2 грешки.
  Максимален брой точки за един тест - 20. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 18. Време за решаване – 20 минути.

  За  Ръководител тексиметрова дейност

  Изпитния тест съдържа 20 въпроса. Всеки въпрос съдържа един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка.  Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 2 грешки.
  Максимален брой точки за един тест - 20. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 18. Време за решаване – 20 минути.

  За професионална компетентност за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България
  Изпитният тест се състои от 30 въпроса с избор на един верен отговор. Времето да решаване на теста е 60 минути. Първата част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 18 верни отговори.

  За професионална компетентност за извършване на международен автомобилен превоз на пътници или товари
  Изпитният тест се състои от 30 въпроса с избор на един верен отговор. Времето да решаване на теста е 60 минути. Първата част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 18 верни отговори.