Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Пътна маркировка

Последно обновяване: март 2023 г.

Пътната маркировка се състои от линии, стрелки, символи и надписи, нанесени с боя или по друг начин върху пътното платно и пътните съоръжения. Mоже да се използва самостоятелно или в съчетание с пътни знаци, светлинни сигнали и други средства за сигнализация. 

Използва се за:

 • създаване на организация на движението по пътищата чрез разделяне на платното за движение на пътни ленти; 
 • обозначаване на пътни съоръжения; 
 • информиране на участниците в движението, в т.ч. за направлението на пътя, за възможността за избор на посоки за движение, за наименования на населени места и други обекти и за посоките към тях, както и за даване на други необходими указания. 

видове маркировка

 • ПОСТОЯННА -  изпълнява се в бял или жълт цвят. 
Постоянна пътна маркировка с жълт цвят се използва за обозначаване на площи, забранени за престой и паркиране на пътни превозни средства, и за очертаване на ленти, предназначени за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници. 
Постоянна пътна маркировка с бял (и черен) цвят се използва за маркировка на пътни съоръжения, разположени непосредствено до платното за движение. Със същите цветове може да се изпълнява и постоянната маркировка на открити бордюри, които ограничават острови върху платното за движение. 
 • ВРЕМЕННА- изпълнява с оранжев цвят, различен от цвета на постоянната пътна маркировка.

Използва се за въвеждане на временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи с продължителност повече от един месец съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

надлъжна маркировка

Единична непрекъсната линия. На ППС е забранено да я застъпват и пресичат. Разрешено е пресичането й, когато с нея е очертана границата на платното за движение. Двойна непрекъсната линия. На ППС е забранено да я застъпват и пресичат; Единична прекъсната линия. На ППС е разрешено да я пресичат.
 
Двойна прекъсната линия. Пресичането й е разрешено само когато е разположена от дясната страна по посока на движението на превозното средство. Двойна смесена линия. Пресичането й е разрешено само от страната на прекъснатата линия. Това не забранява на тези, които са започнали изпреварване, да се завърнат в пътната лента, съответстваща на посоката им на движение.  

 

напречна маркировка

Стоп-линия. Водачът е длъжен да спре, преди линията. Преди нея, върху платното за движение, може да бъде нанесен символът "STOP". Линия за изчакване. Определя мястото, където водачът при необходимост спира, за да пропусне движещите се по пътя с предимство ППС. Преди нея, върху платното за движение, може да бъде нанесен триъгълник, върхът на който е насочен срещу движението. Пешеходна пътека. Oчертава се с широки непрекъснати линии, успоредни на оста на пътя.
Пешеходна пътека. Oчертава се с две прекъснати линии напречно на оста на пътя. Използва се само на кръстовища. Велосипедна пътека. Очертава се с две успоредни прекъснати линии, състоящи се от квадрати или ромбове. Очертава се с квадрати пред хоризонтални криви или с правоъгълници пред кръстовища.

 

друга маркировка

Стрелка (стрелки) за указване посоката (посоките) на движение. Указва задължителната посока (посоки) на движение от съответната пътна лента. Стрелки за предварително указване посоките на движение. Очертават се пред първото от две намиращи се непосредствено едно след друго кръстовища, когато изборът на посоката на движение е необходимо да стане предварително, преди първото кръстовище. Стрелки за насочване. Указва на водачите, че трябва да преминат в съседната пътна лента.
Начин за подреждане на пътните превозни средства при паркиране Начупена линия.  Очертава площ, забранена за паркиране на ППС. Съвместно със символа "ВUS" обозначава спирка от редовните линии за обществен превоз на пътници, а със символа "TАХI" - място, предназначено за престой на таксиметрови ППС. Коси успоредни линии. Обозначава площ, забранена за движение на ППС. Границата на площта се очертава с непрекъсната линия
Успоредни бели и черни линии, насочени към платното за движение. Обозначава пътни съоръжения - мостове, тунели, укрепителни и подпорни стени и други, разположени непосредствено до платното за движение. Изкуствена неравност на платното за движение Символи, букви и цифри, нанесени върху платното за движение
Напречна шумна маркировка М20, която се очертава с 12 напречни линии, разположени на еднакво разстояние


правила

 • При несъответствие между сигналите на регулировчика и пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със сигналите на регулировчика.
 • При несъответствие между светлинните сигнали и пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със светлинните сигнали.
 • При несъответствие между пътните знаци и маркировката на пътя, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътните знаци.
 • При несъответствие между пътен знак, поставен на преносима стойка върху платното за движение, и останалите пътни знаци, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътния знак, поставен на преносимата стойка.
 • При строителство и ремонт, когато има временна пътна маркировка, положена с цел организация на движението за определен период от време, участниците в движението трябва да се съобразяват с временната пътна маркировка.

 

виж още

 • пешеходна пътека
 • разделителна ивица
 • друга