Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Шофьорски курсове и изпити

Правила за провеждане на изпити за водачи на МПС, ADR, консултанти