WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2017, с пояснения. Полезна информация.

Шофьорски курсове и изпити

Правила за провеждане на изпити за водачи на МПС, ADR, консултанти