Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2021, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта в Украйна Украйна

Последно обновяване: януари 2018


Ограничения на скоростта в Украйна
В Украйна са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта на движение за мотоциклети и превозни средства с тегло до 3,5 t:
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на скоростен път 110 km/h
на автомагистрала 130 km/h

Ограничения на скоростта за превозни средства с ремаркета:
в населени места 50 km/h
извън населени места 80 km/h
на скоростен път 80 km/h
на автомагистрала 80 km/h

За млади шофьори, с практически опит до 2 години, максимално допустимата скорост на движение е 70 km/h (извън населени места).