Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2019, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в Грузия Грузия

Последно обновяване: юни 2017

Глоби за пътни нарушения в Грузия
Глоби в Грузия, за най-честите нарушения на правилата за движение:
нарушение глоба (GEL)
неправилно паркиране 10
неспазване на забраната за спиране за престой и/или паркиране 20
неспазване на забраната за спиране за престой и/или паркиране и създаване на аварийна ситуация 200
преминаване на червен сигнал на светофара 50
неправилно преминаване през ЖП прелез 50
пресичане на забранителната разделителна линия и навлизане в платното за насрещно движение 50
управление на ППС без регистрационна табела 100
шофиране в платното за насрещно движение 200
предоставяне управлението на МПС на неправоспособно лице 200
напускане на мястото на ПТП, в което водазът е участник 250
създаване на опасност на пътя 250
неизпълнение указанията на КАТ при спиране за проверка 300
шофиране без валидна шофьорска книжка 500


Глоби в Грузия, за шофиране с превишена скорост:
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с глоба (GEL)
15-40 km/h 50
над 40 km/h 150
над 40 km/h и предизвикване на аварийна ситуация 250От 1 юли 2017 в Грузия се въвежда 100-точкова система за оценка на нарушенията на правилата за движение. Всеки водач разполага с първонаначален брой точки 100, като за всяко нарушение (съгласно Закона за движение по пътищата) ще се отнема съответният брой точки. Водач, който изгуби всичките си контролни точки губи правосособността си за управление на МПС.

За някои тежки нарушения се отнемат 40 точки - като например при повтпрно управление на МПС в нетрезво състояние (при първо нарушение се отнемат 30 точки). Също така ще се отнемат 40 точки на всеки водач, който предостави управлението на автомобила на лице, което е употребило алкохол или наркотици; ако управлява МПС с чужди, без или със скрити регистрационни номера управление и др.

Пълен списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки:


нарушение брой отнети контролни точки
шофиране в нетрезво състояние 30
повторно шофиране в нетрезво състоянив в рамките на 1 година 40
предоставяне управлението на МПС на лице, което е употребило алкохол или наркотици 40
неизползване на предпазни колани от водача или пътник 5
използване на мобилен телефон (без хендсфри) по време на шофиране 15
управление на мотоциклет без предпазна каска, или превоз на пътник без каска 5
управление на МПС, което отделя вредни емисии над допустимите норми 10
управление на технически неизправно ППС 5
управление на МПС с изменена конструкция или неизправна газова уредба 10
управление на МПС без валидна шофьорска книжка за категорията на управляваното МПС 15
за затъмнени стъкла на автомобила 5
повторно управление на МПС със затъмнение стъкла 10
нарушение на правилата за движение, довело до леко ПТП 20
неправилно използване на светлинни сигнали за специални автомобили 15
отнемане на предимство на автомобили със специален режим на движение 10
отнемане на предимство на линейка, пожарен автомобил или полицейски автомобил, които са с включеня светлинна и/или звукова сигнализация 20
предоставяне управлението на МПС на непълнолетно лице или на лице, което няма шофьорска книжка 15
предоставяне управлението на МПС на непълнолетно лице или на лице, което няма шофьорска книжка, довело до ПТП 25
управление на МПС без регистрационни табели или изменени 10
управление на нерегистрирано МПС 20
управление на МПС с чужди или скрити регистрационни номера 40
напускане място на ПТП, в което водачът е участник 15
неизпълнение указанията на КАТ при спиране за проверка 25
неизпълнение указанията на КАТ при спиране за проверка, с което е съдадено ПТП или предпоставка за ПТП 35
движение с превишена скорост с над 15 км/ч над максимално допустимата 10
движение с превишена скорост от водач, който управлява МПС за обществен превоз на пътници 20
движение с превишена скорост довело до аварийна ситуация 25
движение с превишена скорост довело до ПТП 40
отнемане предимство на пешеходец на пешеходна пътека 5
повторно отнемане предимство на пешеходец на пешеходна пътека (за 1 година) 10
неправилно използване на мигач, звуков сигнал, нарушаване правилата за движение в жилищна зона 5
пресичане на маркировка: непрекъсната разделителна ивица 10
повторно пресичане на забранителна разделителна ивица 20
неправилно спиране за престой и/или паркиране 5
неправилно превозване на дете 15
нарушение на правилата за обществен превоз на пътници 25