Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Кога се прилага изискването за предпътни медицински прегледи?

shofior.com отговаря

Съгласно последните изменения на Закона за автомобилните превози

Всеки водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или на товари, без да е преминал предпътен медицински преглед, се наказва с глоба в размер 500 лв. При повторно нарушение глобата е в размер 1000 лв.

Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 1000 лв., всеки който не организира извършването на предпътни медицински прегледи на водачите или допусне или разпореди извършването на обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или на товари от водачи, които не са преминали предпътен медицински преглед. При повторно нарушение санкцията е в размер 3000 лв.

Относно превоза на опасни товари - ако вида на опасния товар не попада в обхвата на Наредбата за организиране и транспорт на опасни товари не попадате в изискването за обучение на персонала отговорен за организирането и транспортирането на опасния товар). В противен случай сте длъжни да следвате процедурата разписана в Закона за автомобилните превози.

Допълнителна информация относно казуси касаещи "опасен товар" можете да получите на телефон: 02/9409400 (Изпълнителна агенция автомобилна администрация).