Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Пътни знаци

Значение на пътните знаци

Последно обновяване: март 2023 г.

Група "А" - Предупредителни пътни знаци за опасност

Група "Б" - Пътни знаци относно предимство

Група "В" - Пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на въведена забрана

Група "Г" - Пътни знаци със задължителни предписания

Група "Д" - Пътни знаци със специални предписания

Група "Е" - Пътни знаци, даващи допълнителна информация

Група "Ж" - Пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други

Група "Т" - Допълнителни табели

Други средства за сигнализиране

Категории МПС

 

ПРАВИЛА

  • При несъответствие между сигналите на регулировчика и пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със сигналите на регулировчика.
  • При несъответствие между светлинните сигнали и пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със светлинните сигнали.
  • При несъответствие между пътните знаци и маркировката на пътя, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътните знаци.
  • При несъответствие между пътен знак, поставен на преносима стойка върху платното за движение, и останалите пътни знаци, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътния знак, поставен на преносимата стойка.
  • При строителство и ремонт, когато има временна пътна маркировка, положена с цел организация на движението за определен период от време, участниците в движението трябва да се съобразяват с временната пътна маркировка.

правила
Предупредителните пътни знаци за опасност се поставят преди опасния участък на разстояние, както следва:
  • от 50 до 100 m - в населени места и селищни образувания;
  • от 100 до 150 m - извън границите на населени места и селищни образувания;
  • от 150 до 250 m - на автомагистрали, скоростни пътища и скоростни градски магистрали IА клас.

Пътни знаци в ЕС

Пътни знаци в Белгия
Пътни знаци в Германия