Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Сигнали подавани от регулировчик

Последно обновяване: декември 2023 г.
policeman handsign policeman handsign policeman handsign

Регулировчикът е застанал с лице към вас, с ръце отпуснати встрани до тялото.

Преминаването ви, във всички посоки, е забранено.

 

Регулировчикът е застанал с ляво рамо към вас и с изпъната хоризонтално, в страни от тялото, лява ръка.

Преминаването ви е разрешено направо и на дясно (преминавайки зад регулировчика).

Регулировчикът е застанал с лява или дясна ръка изпъната право нагоре и друга ръка спусната плътно до тялото (с лице към вас, с гръб към вас или с рамо).

Внимание спри! Предстои смяна на сигнала на регулировчика. Преминаването ви, във всички посоки, е забранено. .

policeman handsign policeman handsign policeman handsign

Регулировчикът е застанал с лице към вас, с лява/дясна ръка изпъната хоризонтално в страни от тялото.

Преминаването ви във всички посоки е забранено.

Регулировчикът е застанал с ляво или дясно рамо към вас, с ръце отпусната встрани до тялото.

Разрешено е преминаването ви направо и надясно.

Регулировчикът е застанал с ляво рамо към вас, и с дясна ръка изпъната право напред.

Разрешено е преминаването ви във всички посоки, включително и завиването в обратна посока.

policeman handsign policeman handsign policeman handsign

Регулировчикът е застанал с гръб към вас, с ръце отпусната встрани до тялото.

Преминаването ви във всички посоки е забранено.

Регулировчикът е застанал с дясно рамо към вас, с изпъната право напред дясна ръка.

Забранено е преминаването ви.

Регулировчикът е застанал с лице към вас, с ръце разперени хоризонтално встрани от тялото.

Преминаването ви във всички посоки е забранено.

policeman handsign policeman handsign policeman handsign

Регулировчикът е застанал с лице към вас, с лява или дясна ръка изпъната право напред, докато другата ръка е отпусната до тялото.

Преминаването ви е забранено.

Регулировчикът е застанал с гръб към вас, с лява или дясна ръка изпъната право напред, с длан към вас, докато другата ръка е отпусната до тялото.

Преминаването ви е забранено.

Регулировчикът е застанал с гръб към вас, с ръце разперени хоризонтално встрани от тялото.

Преминаването ви във всички посоки е забранено.Освен тези сигнали подавани с ръце, регулировчикът може да използва и допълнителни разбираеми жестове за даване на други указания и разпореждания на участниците в движението.

 

важно

При несъответствие между сигналите на регулировчика и пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със сигналите на регулировчика.
При несъответствие между сигналите на регулировчика и светлинните сигнали относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със сигналите на регулировчика.

 

Сигнали на железопътен служител

На железопътен прелез движението на ППС може да се регулира от железопътен служител, който подава следните сигнали за спиране на ППС пред прелеза:
  • през деня - изпъната хоризонтално напред и напречно на оста на пътя дясна ръка с червен флаг;
  • през нощта - описваща полукръг червена светлина.
Сигналите на железопътните служители са задължителни за водачите на ППС, приближаващи прелеза и от двете му страни.

 

други правила

  • При несъответствие между светлинните сигнали и пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със светлинните сигнали.
  • При несъответствие между пътните знаци и маркировката на пътя, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътните знаци.
  • При несъответствие между пътен знак, поставен на преносима стойка върху платното за движение, и останалите пътни знаци, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътния знак, поставен на преносимата стойка.
  • При строителство и ремонт, когато има временна пътна маркировка, положена с цел организация на движението за определен период от време, участниците в движението трябва да се съобразяват с временната пътна маркировка.