Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на алкохол в Кипър Кипър

Последно обновяване: януари 2018

Шофиране след употреба на алкохол в Кипър
Максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта на водача, в Кипър, е 0.5 ‰.

Ако съдържанието на алкохол, в кръвта на водача, е в границите от 0.45 ‰ до 0.49 ‰ - наказанието е предупреждение.

Ако съдържанието на алкохол, в кръвта на водача, е в границите от 0.5 ‰ до 0.79 ‰ - наказанието е глоба от € 100 и временно задържане на водача, докато друг правоспособен водач пристигне за транспортиране на автомобила.

Ако съдържанието на алкохол, в кръвта на водача, е от 0.8 ‰ до 1.25 ‰ - наказанието е глоба от € 200 и временно задържане на водача докато друг правоспособен водач пристигне за да транспортира автомобила.

Ако съдържанието на алкохол, в кръвта на водача, е от 1.26 ‰ до 1.6 ‰ - глобата е € 300 и временно задържане на водача докато друг правоспособен водач пристигне за да транспортира автомобила.

Ако съдържанието на алкохол, в кръвта на водача, е над 1.6 ‰, размера на глобата се определя в съда.