Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2021, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Кипър Кипър

Последно обновяване: януари 2021

Тол такси в Кипър
Към момента няма въведена тол система за заплащане на пътищата в Кипър.