Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Обезопасяване на деца в автомобил в Кипър Кипър

Последно обновяване: януари 2018

Обезопасяване на деца в автомобил в Кипър
В Кипър е забранено деца, на възраст до 5 години, да пътуват на предната седалка на автомобила. Деца на възраст от 5 до 10 години могат да пътуват в автомобил само ако използват подходяща обезопасителна система за деца, съобразена с техния ръст и тегло.

Наказанието е глоба в размер на € 85.