Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Наказания за нарушение на правилата за движение в Кипър Кипър

Последно обновяване: октомври 2020

Наказания за нарушение на правилата за движение в Кипър
В случай на наложена глоба, за нарушение на правилата за движение в Кипър, глобата не се заплаща на място. Тя следва да бъде аплатена в който и да е полицейски участък или община в Кипър.

Глобата за превишена скорост се определя като % за всеки 1km/h превишение на максимално допустимата скорост на движение.

При превишение на максимално допустимата скорост на движение с до 30%, глобата е в размер от € 1 за всеки 1 km/h превишение на скоростта.

При превишение на максимално допустимата скорост на движение с от 30% до 50%, глобата е в размер на € 2 за всеки 1 km/h превишение.

При превишение на максимално допустимата скорост на движение с от 50% до 75%, глобата е в размер на € 3 за всеки 1 km/h превишение.

При превишение на максимално допустимата скорост на движение с повече от 75%, глобата се определя в съда.

Глоби в Кипър за движение с превишена скорост:
превишение на максимално допустимата скорост на движение с в населено място, глоба (Euro) извън населено място, глоба (Euro) на автомагистрала, глоба (Euro)
до 30% 2-30 2-48 2-60
31%-50% 48-75 75-120 93-150
51%-75% 130-190 205-300 255-375
над 75% определя се в съда определя се в съда определя се в съда

Глоби за най-често срещаните нарушения на правилата за движение в Кипър:
нарушение глоба (Euro)
отнемане на предимство на пешеходец на пешеходна пътека 85
изпреварване на мост, при ограничена видимост, на пешеходна пътека 200
изпреварване на места, където това е забранено с пътен знак или сигнализация 150
шофиране по пешеходна алея или пешеходна зона 55
пушене - в частен автомобил, в който пътуват лица на възраст до 16 години 85
безпричинно възпрепятстване на движението на други участници в движението на пътя 50
възпрепятстване на движението на селскотопански машини на пътя 85
неправилно използване на звуков сигнал (клаксон) 25
паркиране на тротоара 85
не използване на аварийните светлини на автомобила при аварийно спиране на пътя 20
липсващи или повредени стъклочистачки 25
преминаване на червен сигнал на светофара 300
консумация на храни или напитки по време на шофиране 85