Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2020, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Наказания за нарушение на правилата за движение в Кипър Кипър

Последно обновяване: януари 2018

Наказания за нарушение на правилата за движение в Кипър
В случай на наложена глоба, за нарушение на правилата за движение в Кипър, глобата не се заплаща на място. Тя следва да бъде аплатена в който и да е полицейски участък или община в Кипър.

Глобата за превишена скорост се определя като % за всеки 1km/h превишение на максимално допустимата скорост на движение.

При превишение на максимално допустимата скорост на движение с до 30%, глобата е в размер от € 1 за всеки 1 km/h превишение на скоростта.

При превишение на максимално допустимата скорост на движение с от 30% до 50%, глобата е в размер на € 2 за всеки 1 km/h превишение.

При превишение на максимално допустимата скорост на движение с от 50% до 75%, глобата е в размер на € 3 за всеки 1 km/h превишение.

При превишение на максимално допустимата скорост на движение с повече от 75%, глобата се определя в съда.

Глоби в Кипър за движение с превишена скорост:
превишение на максимално допустимата скорост на движение с в населено място, глоба (Euro) извън населено място, глоба (Euro) на автомагистрала, глоба (Euro)
до 30% 1-15 1-24 1-30
31%-50% 32-50 50-80 62-100
51%-75% 78-114 123-183 153-228
над 75% определя се в съда определя се в съда определя се в съда

Глоби за най-често срещаните нарушения на правилата за движение в Кипър:
нарушение глоба (Euro)
отнемане на предимство на пешеходец на пешеходна пътека 85
изпреварване на мост, при ограничена видимост, на пешеходна пътека 55
шофиране по пешеходна алея или пешеходна зона 55
пушене - в частен автомобил, в който пътуват лица на възраст до 16 години 85
безпричинно възпрепятстване на движението на други участници в движението на пътя 50
възпрепятстване на движението на селскотопански машини на пътя 85
неправилно използване на звуков сигнал (клаксон) 25
паркиране на тротоара 85
не използване на аварийните светлини на автомобила при аварийно спиране на пътя 20
липсващи или повредени стъклочистачки 25
преминаване на чрвен сигнал на светофара 85
консумация на храни или напитки по време на шофиране 85