Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Затъмняване на стъклата на автомобил в Австрия Австрия

Последно обновяване: януари 2018

Затъмняване на стъклата на автомобил в Австрия
Затъмняването на автомобилните стъкла се измерва в % VLT (Visible Light Transmittance - количеството светлина преминало през затъмненото стъкло).

Ако автомобилното стъкло е маркирано със символа "V" се допуска поставяне само на прзрачно фолио върху заното стъкло. Ако няма символ тогава се допуска затъмняване с до 20% на задните стъкла на автомобила. Имате право да поставяте прозрачно фолио на предното стъкло на автомобила, което позволява преминаване на повече от 85% от светлината през него.