Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Първа (долекарска) медицинска помощ

онлайн тест

Знаете ли как да реагирате при инциденти?
 
Проверете знанията си чрез този тест:

Изберете правилния отговор:

Информацията в този тест е предоставена от "BBC Health". Този тест предоставя основни съвети за това как да реагирате при общи телесни наранявания и/или злополуки. Тестът в никакъв случай не може да замени един курс за обучение за първа долекарска помощ или помощта и съветите на лекар. Шофьор.ком не носи отговорност за всяка диагноза, направена от потребителя въз основа на съдържанието на този тест. Ако при всяко възникнало съмнение, и / или когато нараняванията са видимо сериозни и застрашаващи живота, пострадалият трябва да бъде прегледан от медицинско лице.