Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Синя зона за паркиране в Стара Загора

Синя зона за паркиране в Стара Загора

В Стара Загора е създадена „Зелена зона" за паркиране. Местата са обозначени със съответните пътни знаци, на които е изписана и допълнителна информация за водачите.

Режим на паркиране - в работни дни от 08.00 часа до 18.00 часа и събота от 09:00 часа до 14:00 часа.

Времетраене на кратковременното паркиране - от 30 минути до 3 часа. Като съответно таксата за паркиране е:
0.50 лв. за 30 минути;
1.00 лв. за 60 минути;
1.50 лв. за 90 минути;
2.00 лв. за 120 минути;
2.50 лв. за 150 минути;
3.00 лв. за 180 минути.

Заплащането става с предварително закупен от шофьора талон или изпратен SMS на номер 1342.

Времетраенето на кратковременното паркиране със закупен талон е не по-малко от 30 минути и не повече от 3 часа. След което отново трябва да бъде заплатена такса.

Неправилно паркираните автомобили се преместват принудително или им се поставя скоба. Телефон за информация: 0800 157 37.

Обхват на Синя зона в гр. Стара Загора.