Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2018 - 2019, с пояснения. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Пътни такси в България България

Последно обновяване: декември 2017

Пътни такси в България
При движение по пътища извън населени места в България се изисква наличието на валиден винетен стикер.
Цената на винетния стикер зависи от категорията на МПС и периода на ползване на пътната мрежа в страната.
Началото на платен пътен участък е сигнализиран с пътен знак "винетка".

Винетен стикер не се изисква при движение по пътища сигнализирани с пътен знак D11 или D12, както и по околовръстните пътища на големите градове в страната.

Изисква се заплащане при преминаване през някои мостове и ползване на фериботи.

Винетни стикери могат да бъдат закупени от бензиностанции, пощенски станции и на граничните контролно-пропусквателни пунктове.

Валидния винетен стикер трябва да бъде залепен в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, и трябва да бъде премахнат веднага след изтичане на срока му на валидност.

Наказанието (за липса на винетен стикер, за невалиден или с изтекъл срок на валидност) е спиране от движение на превозното средство за период от 3 месеца и се налага глоба. Глобата зависи от категорията на превозното средство.

Цени на винетните стикери в България.тип на винетния стикер категория МПС категория отделени емисии такса, BGN
дневна Категория 1 Euro 0, I, II 23.00
дневна Категория 1 Euro III, IV, V, EEV и повече 23.00
дневна Категория 2 Euro 0, I, II 23.00
дневна Категория 2 Euro III, IV, V, EEV и повече 23.00
седмична Категория 1 Euro 0, I, II 87.00
седмична Категория 1 Euro III, IV, V, EEV и повече 67.00
седмична Категория 2 Euro 0, I, II 53.00
седмична Категория 2 Euro III, IV, V, EEV и повече 40.00
седмична Категория 3 - 15.00
месечна Категория 1 Euro 0, I, II 174.00
месечна Категория 1 Euro III, IV, V, EEV и повече 134.00
месечна Категория 2 Euro 0, I, II 105.00
месечна Категория 2 Euro III, IV, V, EEV и повече 80.00
месечна Категория 3 - 30.00
годишна Категория 1 Euro 0, I, II 1743.00
годишна Категория 1 Euro III, IV, V, EEV и повече 1340.00
годишна Категория 2 Euro 0, I, II 1050.00
годишна Категория 2 Euro III, IV, V, EEV и повече 808.00
годишна Категория 3 - 97.00

Категория МПС в България, при определяне на винетните такси


категория МПС описание
Категория 1 ППС предназначени за превоз на товари, строителни машини, колесни трактори и други, с 2 (две) и повече оси, които имат техническа допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона
Категория 2 ППС предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача (автобуси) и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с 2 (две) оси, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона
Категория 3 ППС предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем) места за сядане, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост

Повече информация на

Видин-Калафат мост - тол такси


категория МПС такса, EUR
МПС с 8+1 места 6.00
товарни автомобили с/без ремарке, до 3.5 t (с ремаркето) 6.00
товарни автомобили от 3.5 до 7.5 t, МПС с 9-23 места 12.00
автобуси, товарни МПС с тегло 7.5 - 12 t 18.00
товарни МПС с 3 оси и над 12 t, МПС с повече от 23 места 25.00
товани МПС с повече от 4 axles и над 12 t 37.00

Начин на плащане:
- в борй в лева или EUR
- чрез POS терминал с карти като:
VISA
VISA ELECTRON
MASTER CARD
MAESTRO
BORICA
DKV

Повече информация на http://www.vidincalafatbridge.bg

Русе-Гюргево мост - тол такси


категория МПС такса, EUR
МПС с 8+1 места 2.00
товарни МПС с/без ремарке, до 3.5 t (с ремаркето) 6.00
товарни МПС с тегло от 3.5 до 7.5 t, МПС с 9-23 места 12.00
товарни МПС с тегло от 7.5 до 12 t 18.00
товани МПС с 3 оси и над 12 t, МПС с повече от 23 места 25.00
товани МПС с 4 оси и над 12 t 37.00

Повече информация на http://www.danubebridge2.com

Ферибот Оряхово - такси за преминаване


тип МПС такса, EUR
TIR 49.00
TIR с ремарке 49.00
камион 40.00
автобус 40.00
автобус с ремарке 45.00
минибус 30.00
минибус с ремарке 40.00
лек автомобил 12.00
лек автомобил с ремарке 20.00
мотоциклет 2.00
пътник 1.00

Повече информация на http://ferryboat.bg