Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Избор на скорост на движение

Информацията е предоставена от МВР

Скорост
Съгласно Закона за движение по пътищята, водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.

Над 90% от тежките катастрофи са в резултат на човешки грешки. Грешки умишлени, грешки поради невнимание, грешки поради незнание - защото никой не иска да загива от автомобил или да убива с автомобил.

Статистика
Поради неправилния избор на скорост за периода 2000-2009 година са настъпили 30252 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 4834 и са били наранени 36753 граждани.

Движение през нощта

В тъмната част на денонощието разстоянието на видимост е значително по-малко и скоростта следва да е такава, че автомобилът да спира в тази зона на видимост.

Да се научим да виждаме: надалеч, наблизо, нашироко и бързо, за да можем своевременно да реагираме.


Време за реакция
Водачът зад волана реагира със закъснение на възникващите опасности:
  • когато ги очаква - за 0,4 сек.
  • когато не ги очаква - за над 1 сек.
  • когато е ядосан, разсеян, уморен и др. - за над 2 сек.

При време за реакция 1 сек., още преди да започне спирането, автомобилът е изминал:
  • 14 м при скорост от 50 км/ч
  • 25 м при скорост от 90 км/ч
  • 36 м при скорост от 130 км/ч


Спирачен път
Към изминатото разстояние за времето на реакция, като прибавим и спирачния път, се получава общото разстояние, което автомобилът изминава от момента на възприемане на опасността от страна на водача. Когато настилката е мокра, кална, заснежена или заледена, дължината на спирачния път нараства няколко пъти.

Скорост
Скоростта следва да се избира в съответствие със състоянието на водача, видимостта, конкретните пътни условия, разположението на останалите участници в движението.
Над 50% от тежките катастрофи са вследствие на несъобразената и превишена скорост.
Скоростта се намесва два пъти в катастрофата - веднъж като причина за катастрофата, когато водачът не може да спре своевременно или загубва управлението на автомобила, и втори път - при тежестта на последиците и травмите на пострадалите хора.
Високата скорост при завоите увеличава риска от навлизане в лентата за насрещно движение под въздействието на центробежните сили, при което настъпва удар в друго МПС или напускане на платното за движение

Последствия
Силата на удара в неподвижно препятствие е равнозначна на удар в земята при свободно падане от височина: 10 метра - при скорост от 50 км/ч 22 метра - при скорост от 75 км/ч 40 метра - при скорост от 100 км/ч Когато автомобил удари пешеходец, вероятността от смъртоносен изход, в зависимост от скоростта, е:
  • при 30 км/ч - опасността от смъртоносно нараняване е нищожна
  • при 50 км/ч - загиват 50% от блъснатите пешеходци
  • при 70 км/ч - загиват 100% от блъснатите пешеходци


Намаляване на последствията
Водачи, ползвайте обезопасителни колани!

Коланът намалява от 1,5 до 3 пъти тежестта на травмите при удар.

Причини за вдигане на крака от газта
Връзката между скоростта и катастрофите е доказана. При спазване на скоростните режими броят на жертвите може да намалее с 30%. В случай на сблъсък скоростта увеличава тежестта на произшествието и е потенциален убиец.
Високата скорост не пести много време при пътуване. За 100 км разстояние се пестят само 6 минути при скорост 150 км/ч вместо 130 км/ч.

Скоростта е заразителна
Пазете се да не изпаднете под влияние на други водачи и да се включите след върволицата от автомобили, които карат бързо по пътя.