Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила и забрани при изпреварване

Безопасност!


Винаги преди да изпреварите мислете за безопасността и си задайте въпросите:
Имам ли достатъчно видимост на пътя?
Колко е дълго ППСто, което изпреварвам и колко време ще ми трябва за да го изпреваря?
След като изпреваря ППС-то ще успея ли да се върна в зоната на видимост, която съм имал преди да започна маневрата?
Изпреварва ли някой друг в момента?
Маркировката позволява да изпреваря, но пътя е с изкачване или приближава завой, а не се знае колата отсреща (която в момента не виждам поради ограничената видимост... или пък я виждам в далезчината) с каква скорост се движи!


Никога НЕ се изпреварва на кръстовище или в уширението преди кръстовище! Винаги може автомобила отпред да реши в последния момент да завие наляво на кръстовището.
Никога НЕ се изпреварва преди или на пешеходна пътека!
Никога НЕ се изпреварва на ЖП прелез без бариери!


Основни забрани за изпреварване

Ако няма поставени други пътни знаци или маркировка, е забранено изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош, в случаите:
 • - когато разстоянието на видимост, ограничено поради характера на пътя или намалено поради мъгла, снеговалеж и други подобни, е по-малко от необходимото за изпреварването при избраната скорост на движение;
 • - на кръстовище на равнозначни пътища;
 • - на железопътен прелез без бариери;
 • - при използване на пътна лента за насрещно движение, когато изпреварващият не може да се върне безпрепятствено в напуснатата пътна лента;
 • - пред пешеходна пътека, когато изпреварваното превозно средство закрива видимостта към пешеходната пътека;
 • - пред и върху сигнализирана пешеходна пътека.
Забранено е изпреварването и заобикалянето на релсово превозно средство от лявата страна.

Основни правила за изпреварване

Как се изпреварва правилно?

Пътните превозни средства се изпреварват от лявата им страна. Маневрата изпреварване включва напускане на пътната лента, в която се движи водачът,  като навлиза в съседната пътна лента изцяло или частично, преминава покрай движещото се в същата посока пътно превозно средство и се връща в напуснатата лента.

Безопасно странично разстояние


За безопасно странично разстояние, между изпреварващия и изпревания автомобил, се приема разстояние равно на една отворена врата на автомобила.

Водач, който ще предприеме изпреварване, е длъжен:
 • - преди да подаде сигнал, да се убеди, че не го изпреварва друго пътно превозно средство и че движещото се след него пътно превозно средство или това, което ще изпреварва, не е подало сигнал за изменение на посоката си на движение наляво;
 • - след като е подал сигнал, да се убеди, че има видимост, свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване, и че може да заеме място в пътната лента пред изпреварваното пътно превозно средство, без да го принуждава да намалява скоростта или да изменя посоката на движение.
 • - по време на изпреварването да осигури достатъчно странично разстояние между своето и изпреварваното пътно превозно средство;
 • - когато при изпреварването навлиза в пътна лента, предназначена за насрещното движение, да не създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея;
 • - да се убеди, че като се движи с безопасна скорост, може да извърши изпреварването за кратко време.
Водачът на изпреварваното пътно превозно средство е длъжен да не увеличава скоростта и да не пречи на изпреварването по какъвто и да е друг начин.

За улесняване на изпреварването по двулентовите двупосочни пътища извън населени места водачите на пътни превозни средства , с изключение на случаите, когато те извършват изпреварване, трябва да поддържат такова разстояние между своето превозно средство и движещото се пред него друго превозно средство, че изпреварващите ги пътни превозни средства да могат безопасно да заемат място между тях.

Запомнете: Това, че сте подал сигнал за маневра (мигач) НЕ ви осигурява предимство пред останалите участници в движението!

Пътни знаци, в зоната на действие на които е забранено изпреварването


пътен знак В24
Пътен знак В24 "Забранено е изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди" се използва за сигнализиране на пътен участък, в който не е осигурено минималното разстояние за видимост.

пътен знак В25
Пътен знак В25 "Забранено е на товарни автомобили с допустима максимална маса над 3,5 тона да изпреварват моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди" се използва за сигнализиране на пътен участък с надлъжен наклон при изкачване и с дължина, по-голяма от критичната дължина за наклона.

Пътен знак В25 се използва за сигнализиране на пътен участък, в който товарните автомобили при изпреварване създават затруднения и опасност за останалите участници в движението.

пътен знак A39
Пътен знак А39 "Внимание! Други опасности". Използва за сигнализиране на опасности, за които не са предвидени специални пътни знаци. В зоната на действие на този знак е забранено изпреварването поради повишен риск от ПТП поради възможните други опасности на пътя, за които сигнализира пътния знак.

Информация за всички пътни знаци и тяхното значение
Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци
Онлайн тест "Познаваме ли пътните знаци".

Маркировка на пътя, която забранява изпреварването


Тези типове маркировка забраняват пресичането им  от водачите на ППС. Тъй като маневрата изпреварване е свързана с навлизане в съседна (лява по посока на движението) пътна лента, то при наличие на такава маркировка е забранено да се предприеме изпреварване.

  единична прекъсната линия
Единична непрекъсната линия. На ППС е забранено да я застъпват и пресичат. Разрешено е пресичането й, само когато с нея е очертана границата на платното за движение.

двойна непрекъсната линия
Двойна непрекъсната линия. На ППС е забранено да я застъпват и пресичат!

двойна смесена линия
Двойна смесена линия. Пресичането й е разрешено само от страната на прекъснатата линия.

Информация за всички видове маркировка и тяхното значение
Наредба за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

Пътните знаци и тяхното значение (с допълнителни пояснения)