Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2017, с пояснения. Полезна информация.

Европейски пътни такси, 2017

Европейски пътни такси и тяхната стойност

Ако планувате пътуване из Европа, тук ще намерите информация за страните, в които действат системи за таксуване.

Информацията за таксите покрива само определен брой държави. Посочените цени са приблизителни, дадени са за ваша ориентация и могат да бъдат променяни периодично.

Последно обновяване: април 2017 г.

Изберете желаната от вас страна за да видите резултатите:

Списък с пътните такси в България

Валута: BGN
Тип
Наименование
Цена за автомобил
Цена за каравани и ремаркета
Допълнителна информация
основни пътища, магистрали
дневна винетка
0
0
21 лв. - за Категория 1 и Категория 2
основни пътища, магистрали
седмична винетка
15
0
87 лв (Категория 1 - Евро 0, І, ІІ); 67 лв. (Категория 1 - Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока); 53 лв. (Категория 2 - Евро 0, І, ІІ); 40 лв. (Категория 2 - Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока)
основни пътища, магистрали
месечна винетка
30
0
174 лв. (Категория 1 - Евро 0, І, ІІ); 134 лв. (Категория 1 - Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока); 105 лв. (Категория 2 - Евро 0, І, ІІ); 80 лв. (Категория 2 - Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока)
основни пътища, магистрали
годишна винетка
97
0
1743 лв. (Катерофия 1 - Евро 0, І, ІІ); 1340 лв. (Категория 1 - Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока); 1050 лв. (Категория 2 - Евро 0, І, ІІ); 808 лв. (Категория 2 - Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока)
мостове, тунели
Дунав мост (Видин-Калафат)
12
12
за автобуси до 23 места - 16 лева; за МПС от 3,5 до 7 тона - 23 лева, за автобуси над 23 места и МПС до 12 тона - 35 лева, за МПС над 12 тона - 49 лева; товарни автомобили над 12 т. и с минимум 4 оси - 72 лв.
мостове, тунели
Дунав мост (Русе-Гюргево)
12
12
72 лв. - за товарни автомобили с обща максимално допустима маса над 12 т и минимум 4 оси; 49 лв. - камиони с маса, равна или по-голяма от 12 т и максимум 3 оси; 49 лв. - за автобуси с повече от 23 места за сядане (вкл. за шофьора); 35 лв. - за товар