Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Паркиране във Великобритания Великобритания

Последно обновяване: март 2016

Паркиране във Великобритания
Паркирането на улицата във Великобритания става само на разрешените за целта места, обозначени със съответните пътни знаци.
Глобите за неправилно паркиране са изключително високи.

През нощта е забранено паркирането на улицата, срещу посоката на движение, освен ако с пътен знак не е указано друго.

На входа на повечето обособени зони за паркиране са разположени паркинг машини, от които може да се вземе паркинг билет. Заплащането става на изхода на паркинга.

Може да се използва и т.н. предплатено паркиране ако автомобилът ще остане паркиран фиксирано време (с престой около 1-2 часа) - т.н. платено почасово паркиране. паркинг билети за този тип паркиране се закупуват на място и се поставят от вътрешната тсрана на автомобила, на видно място на таблото.

Обикновено с двойна или единична червена или жълта линии, по дължината на пътя, се отбелязват местата разрешени/забранени за паркиране:

Единична жълта линия: разрешено е почасовото платено паркиране. В тази сона е разрешено спирането за пестой, за слизане/качване на пътник, но само ако шофьорът в вътре в автомобила.

Двойна жълта линия: паркирането е забранено по всяко време.

Единична червена линия: ограничено почасово паркиране.

Двойна червена линия: паркирането е забранено по всяко време.

Още информация за правилата за паркиране във Великобритания.