Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Паркиране в Турция Турция

Последно обновяване: юни 2017

Паркиране в Турция
Към момента в Турция няма въведена система за платено почасово паркиране на улицата.
На улицата има разположени паркинг служители, които събират съответната такса паркиране на място.
В по-големите градове в страната има изградени обществени паркинги и подземни гаражи.

Глобата за неправилно паркиране е TL 72.

Глобата за паркиране на място определено за паркиране на хора с увреждания е TL 144.