Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Превоз на деца в превозно средство в Швейцария Швейцария

Последно обновяване: юни 2017

Превоз на деца в превозно средство в Швейцария В Швейцария е задължително, когато дете (на възраст до 12 години и с ръст до 150 cm) пътува в превозно средство, то да използва обезопасителна система, съобразена с ръста и теглото му.

Деца на възраст над 12 години и с ръст над 150 cm е разрешено да използват стандартните обезопасителни колани, с които е оборудвано превозното средство.

Глобата е of CHF 60.