Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Употреба на мобилен телефон по време на шофиране в Швеция Швеция

Послдно обновяване: Март 2017

Употреба на мобилен телефон по време на шофиране в Швеция

Пир шофиране в Швеция, на водача на ППС е разрешено да използва мобилен телефон (по време на движение/управление) дори и без наличието на система за свободни ръце.

Разрешението е в сила, само ако това по никакъв начин не се отразява на способността на водача за безопасно управление на ППС и не зaстрашава безопасността на oстаналите участници в движението.