Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Паркиране в Швеция Швеция

Последно обновяване: Март 2017

Правила за паркиране в Швеция

Паркиране на платното за движение, в населени места в Швеция е разрешено само в дясно на платното за движение, по посока на движението. Забранено е паркирането срещу посоката на движение. Обикновено паркирането е платено в ранботни дни от 8:00 до 18:00, на цената на SEK 10-30 на час.

Ако възнамерявате да паркирате автомобила на улицата за през нощта, се огледайте за пътни знаци и табели относно времето за събиране на боклука в тази част на улицата.

Средно цената за паркиране в гаражи е около SEK 30-60 на час.
Най-евтиният и изгоден начин за плащане е системата Park&​Ride, която се използва в предградията на градовете. Стойността на подобно паркиране възлиза на около SEK 15-20 на ден.

Паркиране в Стокхолм

Има изградени 21 Park&​Ride системи в Стокхолм. Средната цена за престой еоколо SEK 20 на ден.

В центъра на Стокхолм има изградени гаражи, които предлагат специална цена за паркиране за цялата нощ. Работното време на тези паркинги е от 6:00 до 00:00 часа. Средната цена за престой за цялата нощ е около SEK 40 (т.е. около SEK 5 на час).

Глобата за неправилно паркиране може да достигне SEK 1400.