Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в Испания Испания

Последно обновяване: юли 2017

Глоби за пътни нарушения в Испания
Глоби за шофиране с превишена скорост в Испания:
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с в населени места, глоба (Euro) извън населени места, глоба (Euro)
до 20 km/h 100 100
21-30 km/h 300 100
31-40 km/h 400 300
41-50 km/h 500 300
51-60 km/h 600 400
61-70 km/h 600 500
над 70 km/h 600 600

При повторно нарушение глобата се удвоява, а при трето нарушение - се утроява.

Полицията има право да налага глоби на място, при нарушение на правилата за движение в Испания.

Шофьори с чуждестранно гражданство трябва да заплатят наложената им глоба на място или автомобилът им ще бъде задържа до заплащането й. При заплащане на глобата на място се получава отстъпка от 50%, но се загубва правото на обжалване на наложеното наказание.

Ако получите по пощата фиш за пътно нарушение и заплатите стойността на наложената глоба в срок до 20 дни (през интернет или по банков път) получавате 50% отстъпка но губите право за обжалване на наложеното наказание.

Ако глобата не се заплати в рамките на 30 дни от датата на налагането й, стартира процедура за принудителното й събиране.

Наложена глоба може да бъде заплатена през интернет сайта: www.dgt.es

Пътни нарушения, за които се отнемат контролни точки
нарушение отнети контролни точки
след употреба на алкохол над 0.50 mg/l (0.30 mg/l за професионални шофьори и шофьори със стаж по-малко от 2 г.) 6
след употреба на алкохол от 0.25 до 0.50 mg/l (0.15-0.30 mg/l за професионални шофьори и шофьори със стаж по-малко от 2 г.) 4
шофиране след употреба на наркотици или техни аналози 6
отказ водача да бъде тестван за алкохол и/или наркотици 6
безразсъдно шофиране, шофиране в насрещното или участие в незаконни състезания 6
използване на радар детектор 6
превишаване на разрешеното време за шофиране с над 50% 6
шофиране без валидна шофьорска книжка 6
изхвърляне на предмети през прозореца на автомобила 4
неправилно изпреварване 4
неспиране на знак стоп или преминаване на червен сигнал на светофара 4
неправилна маневра обратен завой 4
неспазване на минимална дистанция при преминаване/изпреварване на велосипедист 4
при шофиране използване на мобилен телефон (без хендсфри) или други предмети, които могат да отвлекат вниманието 4