Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на предпазни колани в Словения Словения

Последно обновяване: март 2017

Използване на предпазни колани в Словения
Използването на предпазни колани в Словения, е задължително както за шофьора така и за всички пътници в автомобила. Допуска се превоз на деца в автомобил, само ако те използват детски столчета, детски обезопасителни колани или обезопасителни системи съобразени с ръста и теглото им.

Изключение от правилото за използване на предпазни колани в автомобила, се допуска по медицински причини.

Глобата е € 120 за всеки пътник.