Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в Русия Русия

Последно обновяване: март 2017

Глоби за пътни нарушения в Русия
Глоби в Русия, за движение с превишена скорост:
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с глоба (RUB)
до 20 km/h предупреждение
20-40 km/h 500
41-60 km/h 1000-1500
61-80 km/h 2000-2500
над 80 km/h 5000

При повторно движение с превишена скорост, с над 40 km/h от максимално допустимата скорост на движение, глобата се удвоява и се налага и отнемане на шофьорската книжка за период до 1 година.

Глоби за най-често срещаните пътни нарушения в Русия:
нарушение наказание (RUB)
отнемане на предимство на пътя 500
неправилно спиране за престой или паркиране 500
неправилно извършване на маневрата обратен завой 500
не спазване на предписанията на пътните знаци или пътната маркировка 500
неизпълнение на сигналите подадени от пътна полиция за спиране на превозното средство 500-800
преминаване на червен сигнал на светофара 1000
причиняване на ПТП с пострадали хора 10000-25000

Няма изискване глобата да бъде заплатена на място. Заплащането може да стане в най-близкия банков клон.

В някои случай стойността на наложената глобаможе да бъде намалена до 2 пъти, за някои по-леки нарушения на пътя. Отсъпка се получава ако глобата е зпалатена в срок до 20 дни от датата на налагането й.
Глобата се налага в пълният й размер при:
- шофиране в нетрезво състояние или под въздействието на медикаменти
- ПТП с пострадали хора
- повторно налагане на глоба за шофиране с превишен скорост с над 40 km/h над максимално разрешената скорост на движение
- повторно налагане на глоба за преминаване на червен сигнал на светофара
- повторно налагане на глоба за шофиране в лентата за насрещно движение
- повторно налагане на глоба за навлизане в еднопосочна улица срещу посоката на движение на МПС
- повторно налагане на глоба за шофиране на нерегстрирано МПС.