Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Румъния след употреба на алкохол Румъния

Последно обновяване: юни 2016

Шофиране в Румъния след употреба на алкохол
В Румъния максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта на водача е 0.00 ‰.

Ако съдържанието на алкохол в пръвта на водача е над 0.00 ‰ и до 0.8 ‰, накзанието е глоба от RON 603 до RON 1,340, и отнемане на шофьорската книжка за период от 90 дни.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача е над 0.8 ‰, наказанието е затвот за период от 1 до 5 години.