Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Португалия под въздействието на психотропни вещества Португалия

Last update: March 2017

Шофиране в Португалия под въздействието на психотропни вещества
В Португалия шофирането след употреба на психотропни, упойващи вещества и всякакви други вещества или медикаменти, които могат да повлияят негативно на способността на шофиране е забранено.

Строго контролирани вещества:
THC (канабис)
Methylamphetamine
MDMA (екстази)
опиати и всички производни на кокаина