Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2018, с пояснения. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Спешен телефонен номер в Португалия Португалия

Последно обновяване: март 2017

Спешен телефонен номер в Португалия
В Португалия се използва единният европейски номер за спешни повиквания 112..