Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Специални пътни ленти за движение в Полша Полша

Последно обновяване: март 2017

Специални пътни ленти за движение в Полша
В Полша има изградени специлани пътни ленти за движение, предназначени за определен тип ППС. Лентите са сигнализирани със съотвтените пътни знаци. По такива ленти е забраненодвижението на ППС, които не са посочени в пътния знак, сигнализиращ пътната лента.

В лените за бавнодвижещи се ППС е разрешено движението само на ППС, които не могат да развият разрешената за пътя скорост на движение.