Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в Полша Полша

Последно обновяване: март 2017

Глоби за пътни нарушения в Полша
Глоби за шофиране с превишена скорост в Полша:
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с в населено място, глоба (Euro) извън населено място, глоба (Euro)
до 10 km/h 114 57
11-20km/h 228 114
21-30 km/h 380 190
31-40 km/h 684 342
41-50 km/h 1064 532
над 50 km/h 1520 760

Глоби за най-често срещаните нарушения на правилата за движение в Полша:
нарушение глоба (Euro)
неправилно използване на фаровете за мъгла 100
неправилно използване на задната светлина на автомобила за мъгла 100
неправилно изпреварване или неспазване на безопасна дистанция при шофиране зад друго ППС 200
пресичане на двойна непрекъсната линия 200
изпреварване върху пешеходна пътека или непосредствено преди нея 200
отнемане на предимство на превозно средство от масовия градски трянспорт (автобус, тролейбус) 250
отнемане на предимство на пътя 300
неправилно изпреварване, на кръстовище 300
шофиране в лентата за насрещно движение, по автомагистрала 300
отнемане на предимство на пешеходец на пешеходна пътека 350
неправилно паркиране 400
неправилно паркиране на място обозначено за паркиране на инвалиди 800


При нарушение на правилата за движение, на чуждестранните шофьори не се отнемат точки от контролния талон. Налага се глоба, която е същата както и за водачи с полско гражданство.

Ако глобата не се заплати на място (поради липса на пари в кеш или отказ да се приеме наложената глоба) наказанието се разглежда в съда.

При шофиране с 50km/h над максимално допустимата скорост на движение в населено място - се налага допълнително наказание отнемане на шофьорската книжка за период от 3 месеца. Полицията има право веднага да отнеме шофорската книжка, още на място.

Внимавайте при навлизане от Германия в Полша, по магистрала A2 (Świecko). Зесто, непосредствено след моста има патрул на пътна полиция, който контролира скоростта на движение. Максимално разрешената скорост на движение по моста е 60 km/h, а непосредствено след моста е 40 km/h.