Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Малта след употреба на психотропни вещества Малта

Последно обновяване: март 2017

Шофиране в Малта след употреба на психотропни вещества
В Малта, шофирането след употреба на психотропни или други упойващи вещества, които могат да повлияят негативно на способността за управлени ена моторно превозно средство, е забранено и подлежи на санкции.