Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2018 - 2019, с пояснения. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Лихтенщайн Лихтенщайн

Последно обновяване: декември 2017

Тол такси в Лихтенщайн
В Лихтенщайн, към момента, няма въведена система за платено ползване на пътищата в страната.