Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2022, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Лихтенщайн Лихтенщайн

Последно обновяване: януари 2022

Тол такси в Лихтенщайн
В Лихтенщайн, към момента, няма въведена система за платено ползване на пътищата в страната.