Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси и винетни такси в Латвия Латвия

Последно обновяване: януари 2023

Тол такси в Латвия
В Латвия няма въведена тол система или друга система за заплащане на пътищата. Ползването на пътищата в страната е безплатно.

Предвидени са такси за ППС, които влизат в зона Jurmala. Вижте тук.

От 1 юли 2014, в Латвия е въведена EU винетка за всички тежкотоварни автомобили с тегло над 3.5 т. Стойността на винетната такса се определя от периода й на валидност, от броя на осите на МПС и Евро стандартът за отделени от МПС емисии.

Шофьорите трябва да могат да предоставят документи/информация за:
- периода, през който ще се полза (е ползван) пътя
- регистрационният номер на автомобила
- страна, където е регистрирано МПС
- емисионният клас на двигателя на МПС
- максимално допустима маса на МПС (заедно с товара)
- броя на осите на МПС

Начин на плащане:
Чрез кредитна карта (или друга алтернативна карта), през уебсайта https://www.lvvignette.eu, в брой. Винетките могат да бъдат закупени от бензиностанции като Lukoil, Statoil и Virsi-A.

Важно:
Ако емисионният клас на двигателя не се знае или няма издаден официален документ от производителя, тогава се заплаща дължимата винетна такса за емисионен клас “EURO 0”.


* Дневната винетка е с валидност 24 часа от часа на закупуване.
** Седмичната винетка е с валидност 7 последователни дни, с начало деня на закупуване.
*** Месечната винетка е с валидност 30 последователни дни, с начална дата деня на закупуването й.
*** Годишната винетка е с валидност 1 календарна година, с начало деня на закупуването й.

Такса, за всички МПС, има на входа на курортна зона Jurmala. Курортната такса се заплаща в периода от 1 април до 30 септември. Таксата е € 2 за един час. Може да се закупи месечна карта на цена от € 31.30.

Повече информация на https://www.lvvignette.eu/ (на английски, руски и латвийски)