Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2020, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси и винетни такси в Латвия Латвия

Последно обновяване: януари 2019

Тол такси в Латвия
В Латвия няма въведена тол система или друга система за заплащане на пътищата. Ползването на пътищата в страната е безплатно.

От 1 юли 2014, в Латвия е въведена EU винетка за всички тежкотоварни автомобили с тегло над 3.5 т. Стойността на винетната такса се определя от периода й на валидност, от броя на осите на МПС и Евро стандартът за отделени от МПС емисии.

Шофьорите трябва да могат да предоставят документи/информация за:
- периода, през който ще се полза (е ползван) пътя
- регистрационният номер на автомобила
- страна, където е регистрирано МПС
- емисионният клас на двигателя на МПС
- максимално допустима маса на МПС (заедно с товара)
- броя на осите на МПС

Начин на плащане:
Чрез кредитна карта (или друга алтернативна карта), през уебсайта https://www.lvvignette.eu, в брой. Винетките могат да бъдат закупени от бензиностанции като Lukoil, Statoil и Virsi-A.

Винетни такси за превозни средства с тегло с товара от 3001 kg до 3500 kg
дневна (EUR) седмична (EUR) месечна (EUR) годишна (EUR)
6.00 14.00 28.00 300.00

Винетни такси за МПС с тегло с товара от 3501 kg до 12000 kg
емисионен клас на двигателя дневна (EUR) седмична (EUR) месечна (EUR) годишна (EUR)
EURO 0, I, II 9.00 22.00 44.00 535.00
EURO III 8.00 20.00 40.00 484.00
EURO IV и по-малко 8.00 20.00 40.00 400.00

Винетни такси за МПС и комбинации от МПС с тегло с товара над 12000 kg
емисионен клас на двигателя брой на осите дневна (EUR) седмична (EUR) месечна (EUR) годишна (EUR)
EURO 0, I, II не повече от 3 оси 12.00 30.0 61.00 611.00
EURO 0, I, II не по-малко от 4 оси 12.00 51.00 101.00 1018.00
EURO III не повече от 3 оси 9.00 24.00 48.00 484.00
EURO III не по-малко от 4 оси 11.00 40.00 80.00 804.00
EURO IV and less pollution не повече от 3 оси 8.00 21.00 43.00 427.00
EURO IV and less pollution не по-малко от 4 оси 11.00 36.00 71.00 711.00

Важно:
Ако емисионният клас на двигателя не се знае или няма издаден официален документ от производителя, тогава се заплаща дължимата винетна такса за емисионен клас “EURO 0”.


* Дневната винетка е с валидност 24 часа от часа на закупуване.
** Седмичната винетка е с валидност 7 последователни дни, с начало деня на закупуване.
*** Месечната винетка е с валидност 30 последователни дни, с начална дата деня на закупуването й.
*** Годишната винетка е с валидност 1 календарна година, с начало деня на закупуването й.

Такса, за всички МПС, има на входа на курортна зона Jurmala. Курортната такса се заплаща в периода от 1 април до 30 септември. Таксата е € 2 за един час. Може да се закупи месечна карта на цена от € 31.30.

Повече информация на https://www.lvvignette.eu/ (на английски, руски и литовски)