Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2020, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Категории превозни средства в Латвия Латвия

Last update: June 2017


Категория A1 – мотоциклети без кош, с обем на двигателя до 125 cm3, и мощност до 11 kW, или триколесни МПС с мощност до 15 kW.

Категория A2 – мотоциклети с мощност до 35 kW.

Категория A – мотоциклети и триколесни с мощност над 15 Kw.

Категория AM – мотоциклети с обем на двигателя до 50 cm3, и максимално допустима скорост на движение не по-висока от 45 km/h.

Категория B1 – квадрокоптери.

Категория B – МПС с максимално допустима маса до 3500 kg и с до 8 места (без мястото на водача), и комбинация от такова МПС с ремарке с камсимално допустима маса до 750 kg.

Категория C1 – МПС с максимално допустима маса над 3500 kg, но не повече от 7500 kg, което не попада в категории D1 и D, и комбинация от такова МПС с ремарке с тегло до 750 kg.

Категория C – МПС с маса над 3500 kg, което не попада в категории D1 и D, и комбинация от такова МПС с ремарке с тегло до 750 kg.

Категория D1 – МПС за превоз на пътници, с от 8 до 16 места (без мястото на водача), с дължина до 8 m, и комбинация от такова МПС с ремарке с максимално допустима маса до 750 kg.

Категория D – МПС за превоз на пътници с над 8 места (без мястото на водача), и комбинация от такова МПС с ремарке с допустима маса до 750 kg.

Категория BE – комбинация от МПС от категория B с ремарке, които не попадат в изискванията за категория B.

Категория C1E – комбинация от МПС, с теглещо МПС от категория C1 и ремарке с максимално допустима маса над 750 kg као максимално допустимата маса на комбинацията от МПС не надвишава 12 000 kg, а максимално допустимата маса на ремаркето не надвишава масата на теглещото МПС.

Категория CE – комбинация от МПС, с теглещо МПС от категория C с ремарке с максимално допустима маса над 750 kg.

Категория D1E – комбинация от теглещо превозно средство (от категория D1) и ремарке с максимално допустима маса над 750 kg, като общата маса на комбинацията от МПС не надвишава 12 000 kg, и масата на ремакето не надвишава масата на теглещото МПС; Категория DE – комбинация от теглещо превозно средство (от категория D) с ремарке с маса над 750 kg.