Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на психотропни вещества в Италия Италия

Last update: March 2017

Drugs and driving limits in Italy
Шофирането след употреба на психотропни вещества в Италия е забранено и подлежи на санкции. Употребата на упойващи и психотропни вечества от водача, се установява посредством тестове на урина и кръвни тестове

Строго забранени вещества
- THC (канабис)
- Methylamphetamine
- MDMA (екстази)