Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на радар детектор в Ирландия Ирландия

Последно обновяване: март 2017

Използване на радар детектор в Ирландия
В Ирландия съхраняването на радар детектор в автомобила или използването на радар детектор по време на шофиране е забранено.

Функцията на навигационната система, показваща разположението на камерите за контрол на скоростта на пътя, трябва да бъде изключена.