Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Изискване към автомобилните гуми в Гърция Гърция

Последно обновяване: април 2017

Изискване към автомобилните гуми в Гърция
В Гърция не е задължително автомобилът да бъде оборудван с зимни гуми при шофиране прз зимата в страната.

Допуска се използването на вериги за сняг, само при тежки зимни условия, когато пътищата са изцяло покрити със сняг или лед.

Минималната допустима дълбочина на протекторни рисунък на автомобилните гуми, в Гърция, е 1,6 mm.