Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Спешни телефони във Франция Франция

Последно обновяване: март 2017

Спешни телефони във Франция
Франция е част от системата на единен европейски номер за спешни повиквания 112. Също така може да се позвъни и на телефони:
- спешна медицинска помощ - 15
- полиция - 17
- пожарна безопасност - 18