Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2018, с пояснения. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Пътни такси във Финландия Финландия

Последно обновяване: декември 2017

Пътни такси във Финландия
Във Финландия, към момента, няма въведена система за платено ползване на пътищата в страна.