Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на радар детектор във Финландия Финландия

Последно обновяване: март 2017

Използване на радар детектор във Финландия

Във Финландия е забранено използването на радар детектор в автомобила. Забраната включва всички устройства, които могат да регистрират наличието или да повлияят на работата на системи за контрол на скоростта на пътя.

Наличието на подобни устройства в автомобила, дори без да са включени, е нарушение.

Предвидената глоба е в размер на €120 (или 20 дневна работна ставка) и конфискация на устройството.