Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2018 - 2019, с пояснения. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Спешен телефонен номер в Дания Дания

Last update: March 2017

Спешен телефонен номмер в Дания
В Дания се използва единният европейски номер за спешни повиквания 112.