Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Специални пътни ленти в Дания Дания

Последно обновяване: март 2017

Специални пътни ленти в Дания
Движението в Дания се извършва в дясно.

В дания са въведени няколко специални пътни ленти, обонзачени със съответните пътни знаци.

Шофьорите са длъжни да шофират само в пътните ленти разрешени за движение на МПС, което управляват.

Малки мотопеди имат прави да се движат по велосипедни алени, ако няма специално поставени забраняващи това пътни знаци.

Използването на пътни ленти за банодвижещи се ППС е разрешено само за МПС, които не могат да развият скоростта за съответният пътен участък, указана с пътен знак.