Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Паркиране в Дания Дания

Последно обновяване: март 2017

Правила за паркиране в Дания
В повечето градове в Дания са въведени ограничения за паркиране. Спазване на правилата за паркиране стриктно се съблюдава, като определените за това места са ясно обозначени със съответните пътни знаци. В някои градове, като Копенхаген (Copenhagen), е разрешено ограничено почасовео паркиране без заплащане. Това време е обозначено на съотетните пътни знаци, като часовете написани с черно или бяло са за работни дни; часовете в скоби се отнасят за събота; часовете в червено - за неделя и празнични дни.

В зоните, където е разрешено безплатно почасово паркиране, се изисква т.н. паркинг диск, на който е индикиран часа на паркиране. Паркинг дисковете могат да бъдат закупени от банки, бензиностанции, пощенски станции и туристически центрове.

В някои от градовете има изградени и частни паркинг зони, които имат свои тарифи и правила за паркиране и разплащане.

В някои зони на Копенхаген е забранен престоят с включен двигател, за повече от 3 минути.

Основни правила за паркиране:
Спирането и паркирането, на улицата, са разрешени само в дясно на платното за движение. Забранени са престоят и паркирането на основни пътища и автомагистрали.

При наличие на непрекъсната разделителна линия, като маркировка на улицата, е забранено паркирането в зоната на маркировката, ако разстоянието между паркираният автомобил и маркировката е по-малко от 3 м.

Забранено е паркирането на по-малко от 5 метра преди пешеходна пътека и на по-малко от 10 м преди кръстовище.

Забранено е паркирането на велосипедни и пешеходни алеи.

Забранено е паркирането на автобусни спирки, обозначени с чълта маркировка, или на разстояние по-малко от 12 м преди знака за автобусна спирка.

Неправилно паркирани автомобили се преместват, като в този случай освен глоба за неправилно паркиране, се начислява и допълнителна такса за преместване на автомобила на наказателен паркинг.