Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Хърватия след употреба на психотропни вещества Хърватска

Последно обновяване: юни 2017

Шофиране в Хърватия след употреба на психотропни вещества
В Хърватия е забраненп управлението на ППС след употреба на наркотици, психотропни или упойващи вещества или медикаменти, и всякакви други вещества, които могат да повлияят на способността на шофиране. Строго контролирани са:
THC (канабис)
Methylamphetamine
MDMA (екстази)
Опиати, кокаин, амфетамини

Наказанието е глоба от HRK 5,000 до HRK 15,000 или затвор за срок от 2 месеца.