Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Пътни такси в България България

Последно обновяване: януари 2023

Пътни такси в България
От 2019 г. в България се въвежда електронна винетка.

Началото на платен пътен участък е сигнализиран с пътен знак "винетка".

Винетните такси се диференцират в зависимост от срока, за който е платена винетната такса. В зависимост от срока винетните такси биват годишна, тримесечна, месечна, седмична и уикенд и имат валидност от деня, посочен като начална дата при заплащането им.

Винетната такса се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство след деклариране на регистрационния му номер, категорията на пътното превозно средство и периода на валидност и важи само за пътното превозно средство, чийто регистрационен номер правилно е бил деклариран от собственика или ползвателя му.

При заплащане на винетната такса се издава електронна винетка, която представлява електронен документ, удостоверяващ заплащането на съответната такса и съдържащ регистрационния номер на пътното превозно средство, неговата категория, датата на заплащане на таксата и срока на валидност.

Електронната винетка, издадена срещу платената винетна такса, следва пътното превозно средство и в случай на прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство, като запазва валидността си за срока, за който е издадена.

Винетна такса се заплаща за следните пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона:
- моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници;
- моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на товари;
- моторни превозни средства с повишена проходимост.

Пътните превозни средства, предназначени за теглене на полуремаркета, се смятат за пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с над 2 оси, независимо от броя на осите и от това, дали полуремаркето е прикачено или не.

В случаите, когато пътно превозно средство се движи с прикачено ремарке, собственикът или ползвателят е длъжен да заплати допълнителна винетна такса за същата категория пътно превозно средство, независимо от броя на осите на ремаркето, за срока на ползване на платената пътна мрежа от пътното превозно средство с прикаченото ремарке, когато общата допустима техническа маса на състава надвишава 3,5 тона.

От 1 март 2020 г. пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т ще бъдат таксувани за ползване на платените участъци от републиканската пътна мрежа на база на изминато разстояние. Тол таксите ще заменят електронните винетки.

Тол таксата се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство за всички пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, като заплащането и дава право на пътното превозно средство, за което е заплатена, да измине определено разстояние между две точки.

Размерът на дължимата за плащане тол такса се определя въз основа на реално получени декларирани тол данни, или чрез закупуването на еднократна маршрутна карта, която дава право на ползвателя на пътя да измине предварително заявено от него разстояние по определен маршрут.

Когато не е възможно да се установи действително изминатото разстояние поради причини, които не се дължат на техническа неизправност на поддържаната от Агенция "Пътна инфраструктура" Електронна система за събиране на тол такси, се приема, че съответното пътно превозно средство е изминало разстояние, съответстващо на най-дългата отсечка между две точки от платената пътна мрежа, в който случай собственикът или ползвателят заплаща максималната определена за съответната категория ППС такса.

Отчитането и плащането на изминатите километри може да стане по два начина - чрез договор с дружество - Национален доставчик на услуга или чрез маршрутна карта.

При първия вариант дружеството - Национален доставчик на услуга ще предостави бордово устройство за всеки от камионите или автобусите, чрез което ще се отчитат изминатите тол сегменти. Условията и периодичността на плащането ще зависят от клаузите в договора.

В случай че превозното средство разполага с GPS тракер и собственикът желае то да бъде използвано и за тол таксуването, следва да провери дали фирмата, която е предоставила GPS тракера, има договор с дружество национален доставчик на услуги. Ако има, може да се сключи договор за тол таксуване със съответното дружество.

Винетна/тол такса не се изисква при движение по пътища сигнализирани с пътен знак D11 или D12, както и по околовръстните пътища на големите градове в страната.

Повече информация за тол таксите можете да намерите тукИзисква се заплащане при преминаване през някои мостове и ползване на фериботи.

Закупуването на електронна винетка и/или заплащането на тол таксите може да бъде направено на бензиностанциите, на граничните контролно-пропусквателни пунктове или през интернет сайта:
https://vinetki.bg

Наказанието (за липса на електронна винетка или заплатена пътна такса) е спиране от движение на превозното средство за период от 3 месеца и се налага глоба. Глобата зависи от категорията на превозното средство.

Цени на електронните винетки в България зс всички категории МПС


Повече информация на: https://vinetki.bg

Видин-Калафат мост - тол такси


категория МПС такса, EUR
МПС с 8+1 места 6.00
товарни автомобили с/без ремарке, до 3.5 t (с ремаркето) 6.00
товарни автомобили от 3.5 до 7.5 t, МПС с 9-23 места 12.00
автобуси, товарни МПС с тегло 7.5 - 12 t 18.00
товарни МПС с 3 оси и над 12 t, МПС с повече от 23 места 25.00
товани МПС с повече от 4 axles и над 12 t 37.00

Начин на плащане:
- в борй в лева или EUR
- чрез POS терминал с карти като:
VISA
VISA ELECTRON
MASTER CARD
MAESTRO
BORICA
DKV

Повече информация на http://www.vidincalafatbridge.bg

Русе-Гюргево мост - тол такси


категория МПС такса, EUR
МПС с 8+1 места 2.00
товарни МПС с/без ремарке, до 3.5 t (с ремаркето) 6.00
товарни МПС с тегло от 3.5 до 7.5 t, МПС с 9-23 места 12.00
товарни МПС с тегло от 7.5 до 12 t 18.00
товани МПС с 3 оси и над 12 t, МПС с повече от 23 места 25.00
товани МПС с 4 оси и над 12 t 37.00

Повече информация на http://www.danubebridge2.com

Ферибот Оряхово - такси за преминаване


тип МПС такса, EUR
TIR 49.00
TIR с ремарке 49.00
камион 40.00
автобус 40.00
автобус с ремарке 45.00
минибус 30.00
минибус с ремарке 40.00
лек автомобил 12.00
лек автомобил с ремарке 20.00
мотоциклет 2.00
пътник 1.00

Повече информация на http://ferryboat.bg